Нашите услуги


В CrystalConsultant работим на годишен договор като посещенията при вас трябва да са минимум 5 в една календарна година. За ценообразуване на пакет за ваш обект и изисквания се свържете с нас.


НАБЛЮДЕНИЕ КАЧЕСТВО


Програмата НАБЛЮДЕНИЕ КАЧЕСТВО за всеки отделен клиент е всестранна и индивидуално разработена програма, написана конкретно за индивидуалния клиент, за да отговори на стандартите, които клиентът би желал неговият хотел и ресторант да постигне, било то стандарт за продажби, желано ниво на обслужване или процедура или инициатива. Стандартите, използвани в НАБЛЮДЕНИЕ КАЧЕСТВО, могат да се фокусират върху конкретни проблеми, по които работи екипът на клиента. Например, обръщане към гостите с техните имена в хода на цялата комуникация с клиента, или политика за поздравяване на клиентите на всички места от всички членове на персонала. Тъй като програмата е написана и редовно актуализирана като се опира на целите, които екипът се стреми да постигне, окончателният доклад винаги предоставя актуална и обективна оценка на обслужването, получавано от клиента. Програмата се превръща в ръководство за СРП (Стандартни Работни Процедури) за вашия бизнес, по което той постоянно и независимо се равнява. Резултатите ще се използват в дейността като индикатор за:

• Работната ефективност
• Програми за управление на постиженията на служителите.
• Ефективност на обучението и развитието
• Индивидуален супервайзорски и мениджърски коучинг.
• Задаване на бъдещи цели на обслужването.
• Измерване на изпълнението по сравнителни показатели спрямо стандартите в индустрията.Наблюдение продажби


Застрахователната полица на вашия бюджет продажби в хотела и ресторанта ви. Измерване на изпълнението по сравнителни показатели на регионално, национално и международно ниво.


Набор от инструменти, адаптирани да отговорят на вашите бизнес потребности, които измерват вашата ефективност при отговаряне на всякакви видове запитвания за продажби. Програмата за Наблюдение на продажбите се предлага, за да разгледа конкретно въпроса за отговаряне на запитвания за продажба. Чрез серия тайни обаждания и е-мейли се извършва регулярна ежемесечна оценка на дейността през цялата година.


НАБЛЮДЕНИЕ РЕЗЕРВАЦИИ


Програмата НАБЛЮДЕНИЕ РЕЗЕРВАЦИИ оценява способността на вашия екип да договаря цени и бизнес условия с потенциални клиенти и способността му да прилага динамични ценови стратегии за предлаганите стаи и услуги.


НАБЛЮДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ


Първите впечатления от развеждане и показване наоколо е вашият първи шанс да постигнете голям резултат с потенциални клиенти. Ние ще изготвим честен и професионален доклад за впечатленията, които добиват организаторите от вашия персонал. Нашите оценители ще се инфилтрират във вашия бизнес като добросъвестни клиенти с всички необходими реквизити и визитни картички, фирмен адрес с телефон и е-мейл за контакт. Те ще изпитат и докладват за посрещането, което им е оказано от вашия персонал, развеждането наоколо и ефективността в продажбите, включително всякакви последващи действия, които вашата организация предприема.


НАЙ-ВИСОКИ СТАНДАРТИ


Тази услуга се предоставя от един от нашите най-опитни старши мениджъри, прилагащ стари и нови стандарти, познания, квалификация и данни от сравнителни показатели от луксозни хотелски и ресторантски организации от последните 15 години. Тази услуга е идеална за хотелиери и ресторантьори, които се стремят да:

• Осъвременят стандартите.
• Подобрят съществуващите стандарти
• Представят бранд на нов пазар
• Реализират нови идеи, за да подобрят обслужването и рентабилността
• Материализират обещанието на бранда
• Разкрият международна перспектива и идеи за стандарти

Партньорът по проекта ще посети обекта и ще изготви подробен доклад на отделни стандарти, които могат да бъдат разгледани за реализация. Услугата включва, също така, представяне на доклада и може да включва също и план за реализация и процедура за измерване, за да се запази динамиката на проекта. Услугата формира отлична основа за пълен набор работни стандарти, които се свързват с обещанието на бранда, дадено в рекламните и търговски материали. Това гарантира, че очакванията на гостите са надхвърлени, а в паметта им са запечатани уникални моменти от доброто обслужване, които са оценени, коментирани и предавани от уста на уста като препоръка.


Награди

awards