Кариери


*Име
* Фамилия
*Пол
* Дата на раждане
* Имейл
* Потвърждаване на имейла
*Домашен телефон
*Мобилен телефон
   
Адресна Информация  
* Адрес
* Град
*Пощенски код
   
Образование  
*Най-висока степен на завършено образование
 
   
Детайли по заетостта  
*Работите ли?
 
   
Сегашен работодател:  
Компания
Дата от
Дата до
Длъжност
   
Предишен работодател:  
Компания
Дата от
Дата до
Длъжност
   
Имате ли достъп до:
 
Кола Да Не
Лап топ Да Не
Принтер Да Не
Фотоапарат Да Не
* Семейно положение?
 
* Работите ли към друга фирма като таен гост?
 
*Осъждани ли сте?
 
Колко често отсядате в хотел?
 
Веднъж в годината
15-30 нощи в годината
30-50 нощи в годината
50+ нощи в годината
Какви хотели обекновено посещавате?
 
Къщи за гости
1-3 звезди
4-5 звезди
 
* Как научихте за Crystal-Consultant?
 
* задължително поле

Нашият екип


• Признаваме, че нашият талантлив екип е крайъгълният камък на нашия успех.
• Създаваме среда на взаимна подкрепа и уважение, която позволява смислена работа.
• Уважаваме и ценим многообразието, като приемаме, че нашите колективни различия ни правят по-добри.
• Насърчаваме иновациите и поемането на рискове.
• Даваме отчет за нашите ангажименти.
• Винаги вършим това, което е справедливо, честно и етично.
• Споделяме информация, за да изградим доверени и продуктивни взаимоотношения.


Политика за многообразие


• CrystalConsultant е работодател, който дава равни шансове. Политиката е, че всички хора трябва да имат равни възможности за труд и развитие на база на своите способности, необходима квалификация и пригодност за работа независимо от пол, възраст, семейно положение, свободно съжителство, сексуална ориентация, цвят на кожата, раса, убеждения и религия, национален и етнически произход.
• CrystalConsultant извършва пълна и безпристрастна оценка на всички кандидатури за работа на лица с увреждания, като отчита конкретни умения и способности, и продължава, където е възможно, договорите на служители, които стават хора с увреждания и се грижи за поощряване на обучението и кариерното развитие. Съществува процедура за продаване на оплаквания срещу дискриминационни действия. CrystalConsultant се стреми да гарантира, че служителите се чувстват свободни да подават такива жалби, и че нито един от тях няма да бъде наказан за подаването на такава жалба, освен ако тя е невярна и подадена недобросъвестно.Награди

awards