Е: info@crystalconsultant.eu
Т: +359 899175865 - 10:00-18:30 понеделник до петък
А: ул. Брезовско Шосе 147А,
Бизнес сграда "Rota Engineering", гр.Пловдив


"Crystal Constultant" предлагат на българските ресторанти и хотели уникални програми по обучения на кадри. Кадри, които ще наложат несъмнено най-добрите практики и примери в обслужването на клиенти в бизнеса. Практики и примери на логичното, на правилното, на това един гост в даден хотел или ресторант да се чувства комфортно и сред професионалисти.


Нашите обучителни програми са специално разработени от работещи и успяващи професионалисти, които имат международен опит в ресторантьорството и хотелиерството. Вие ще се докоснете до многогодишен опит трупан от практиките на различен по тип ресторанти и хотели от високо ниво. Кадрите, които се докоснат до програмите ни за обучение ще им бъдат вдъхнати знания, с които ще могат да оборат всяка ситуация, увереност за професионализъм и гаранция за бъдеща успешна кариера.


Обучителните курсове на "Crystal Constultant" са концентрирани и до най-малкият детайл като обучението предлага едновременно теория и практика в нашият център. Хотелиерството и ресторантьорството са сцена, на която ще Ви научим да играете прекрасен спектакъл.


Обучения:След завършването на обучение при нас ние ще бъдем пряко заинтересовани за вашите достижения в кариерата и ще получите серификат за конкретното обучение, както и съдействие за намиране на работа. За повече информация се свържете с нас на посочените контакти.Награди

awards